Om Hemmavinsten

Kärlek till vätterbygden och dess föreningsliv, laganda, viljan att lyckas på hemmaplan och skapa bra förutsättningar för idrottsföreningarna. Det är Hemmavinsten.

FAKTA OM LOTTERIET
Hemmavinsten i Jönköpings kommun är ett lotteri för medlemmar i Jönköpings Idrottsallians. Jönköpings Idrottsallians äger lotteritillstånd och ansvarar för att lotteritillståndet efterlevs. Man samordnar och kontrollerar lottdragning med extern kontrollant från Fritid Jönköping. Alliansen ansvarar för driften av lotteriet. Bemi AB äger varumärket Hemmavinsten. Spellicens innehas från Lotteriinspektionen.

FAKTA OM JÖNKÖPINGS IDROTTSALLIANS

Jönköpings Idrottsallians är en ideell förening som bildades redan under 1943. Den är därmed en av de äldsta idrottsallianserna i Sverige.

Enligt stadgarna har Jönköpings Idrottsallians till uppgift:

Att företräda medlemsföreningarna och bevaka deras intressen gentemot Jönköpings Kommun och andra myndigheter.

Att fungera som remissinstans i frågor där yttrande begärs eller bör lämnas.

Att utse representanter i de sammanhang där så begärs eller är lämpligt och av intresse för medlemsföreningarna.

Att medverka till lösande av tvister mellan föreningarna.

Att genom stipendier stödja och stimulera idrotten inom Jönköpings kommun.

Att i övrigt utgöra en organisation till vilken medlemmarna förtroendefullt kan vända sig för erhållande av råd eller upplysningar. 

 

Varför Hemmavinsten?

Hemmavinsten är framtaget av personer med lång erfarenhet av lotterier för föreningslivet. Tillsammans med Jönköpings idrottsallians finns det ett engagemang för ett välmående föreningsliv i Jönköpings kommun. Idrotten är viktig för sund friskvård och skapar sysselsättning för både ungdomar och vuxna. Samhället mår bra av ett fungerande föreningsliv. Målet är att erbjuda idrotten de allra bästa förutsättningar utan risktagande. Lotteriet har därför enkel administration och ger bra avkastning både till förening och lottköpare. Den lokala förankringen ger lotteriet styrka. Föreningar arbetar tillsammans och med lokala vinnare varje månad skapas de allra bästa förutsättningarna för idrotten att lyckas.