Vad gör jag om min favoritförening inte är valbar?

Det första är att kontakta föreningen och påtala det. I andra hand hitta en annan förening som du känner lite för.