Autogiro

Här hittar du allt du behöver kring hur du tecknar dig för autogiro. Du väljer själv hur du tecknar medgivande.
 

  • Ett sätt är genom e-legitimation. I de fall du lämnat blankett men ej kommit ihåg bankkontot.
  • Vid en komplett blankett beställer du både lotter och medger medgivande via autogiro och våra allmänna villkor.

Du hittar också komplett blankett till höger för utskrift och inskick till Jönköpings idrottsallians.

Blanketten skickar du till:

Hemmavinsten/Jönköpings Idrottsallians
Box 110
553 13 Jönköping

  • Det går också bra att gå in på sin internetbank och där söka upp "idrottsalliansen hemmavinsten" och godkänna oss som autogiro-part. I de fall du glömt ange medgivande autogiro på blanketten.


Några viktiga saker att tänka på:

  • Kom ihåg att ju snabbare du skickar in blanketten, desto snabbare kommer du med i lotteriet.
  • Ditt medgivande måste vara ett konto knutet till dig och ditt personnummer. Det går inte låta annan person stå som kontoinnehavare för din prenumeration